Hikmah, Dede, Didin Syaprudin, and Miftachul Jannah. “Hubungan Perhatian Orangtua Dengan Kemandirian Anak Usia Dini Di RA Jannatu ’Adn Purwakarta Tahun Pelajaran 2019-2020”. Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 2, no. 01 (January 23, 2021): 19–31. Accessed July 16, 2024. https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/paedagogie/article/view/46.