Latifah, D., A. W. Ritonga, S. Anggraeni, and S. E. Julaeha. “Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Usia Dini: Sebuah Tinjauan Literatur Dalam Perspektif Islam”. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, vol. 4, no. 02, July 2023, pp. 93-111, doi:10.52593/pdg.04.2.02.