Hikmah, Dede, Didin Syaprudin, and Miftachul Jannah. 2021. “Hubungan Perhatian Orangtua Dengan Kemandirian Anak Usia Dini Di RA Jannatu ’Adn Purwakarta Tahun Pelajaran 2019-2020”. Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2 (01):19-31. https://doi.org/10.52593/pdg.02.1.03.