(1)
Hikmah, D.; Syaprudin, D.; Jannah, M. Hubungan Perhatian Orangtua Dengan Kemandirian Anak Usia Dini Di RA Jannatu ’Adn Purwakarta Tahun Pelajaran 2019-2020. pdg 2021, 2, 19-31.